Certificeringsforløb

Broker certificeringen består af to dele.

Basiscertificering, samt certificering for overholdelse af Security Requirements og UX Scheme.

Vælg en certificeringspartner

Brokeren vælger en certificeringspartner, som enten kan være Nets' certificeringspartner (FortConsult) eller en ekstern uafhængig certificeringspartner. 

Forløb med Nets' certificeringsparter

 1. Nets kontakter Nets’ certificeringspartner og videregiver jeres kontaktoplysninger. 
 2. Nets’ certificeringspartner inviterer til kick-off møde indenfor 4 uger. Her gennemgår Nets’ certificeringspartner kravene til base certification og præsenterer det kravskema (Base Certification Requirements Form), som skal udfyldes af jer, samt nødvendig dokumentation. På kick-off mødet aftaler I sammen med certificeringspartneren, hvornår og hvordan I afleverer den udfyldte Base Certification Requirements Form og relevant dokumentation, som demonstrerer overholdelse af kravene.
 3. I udfylder herefter selv Base Certification Requirements Form. Hvis I har spørgsmål til kravene i kravskemaet, er det muligt at spørge jeres certificeringspartner.
 4. Senest på den dato, I har aftalt med certificeringspartneren, sender I dokumentationen til Nets’ certificeringspartner:
  1. Udfyldt Base Certification Requirements Form.
  2. Dokumentation for efterlevelse af krav.
  3. Jeres eksterne certificeringspartners overordnede konklusion.

 5. Nets’ certificeringspartner verificerer jeres dokumentation. Hvis Nets’ certificeringspartner kan konstatere mangler i dokumentationen eller udfyldelse af Base Certification Requirements Form, kontakter de jer hurtigst muligt, og I får mulighed for indenfor to dage at efterlevere den manglende dokumentation. Når Nets’ certificeringspartner har verificeret, at jeres dokumentation er tilstrækkelig, sender de dokumentationen sammen med en overordnet konklusion til Nets DanID, som er endelig godkender af jeres base certification.
 6. Når Nets har gennemgået jeres base certification, skriver vi til jer og fremsender bruger-id og adgangskode til siden her. Hvis Nets ikke kan godkende jeres base certification, modtager I en skriftlig begrundelse herfor.
 7. Inden idriftsættelse af jeres løsningen skal I gennemføre anden halvdel af broker-certificeringen, der består af overholdelse af sikkerhedskrav og UX scheme.
  1. Udfyldt Security Certification Requirements Form og UX scheme Certification Requirements Form. 
  2. Dokumentation for efterlevelse af krav.
  3. Nets' certificeringspartners overordnede konklusion.

 8. Når Nets har gennemgået jeres base certification, skriver vi til jer og giver jer adgang til produktion. Hvis Nets ikke kan godkende jeres base certification, modtager I en skriftlig begrundelse herfor.

Forløb med ekstern uafhængig certificeringspartner

 1. Hvis I vælger at benytte en ekstern uafhængig certificeringspartner, skal I indlevere følgende for at få adgang til brokerpakken:
  1. Udfyldt Base Certification Requirements Form.
  2. Dokumentation for efterlevelse af krav.
  3. Jeres eksterne certificeringspartners overordnede konklusion.

 2. Når Nets har gennemgået jeres base certification, skriver vi til jer og fremsender bruger-id og adgangskode til siden her. Hvis Nets ikke kan godkende jeres base certification, modtager I en skriftlig begrundelse herfor.
 3. Inden idriftsættelse af jeres løsningen skal I gennemføre anden halvdel af broker-certificeringen, der består af overholdelse af sikkerhedskrav og UX scheme. I skal indlevere følgende for at få adgang til produktion:
  1. Udfyldt Security Certification Requirements Form og UX scheme Certification Requirements Form. 
  2. Dokumentation for efterlevelse af krav.
  3. Jeres eksterne certificeringspartners overordnede konklusion.

 4. Når Nets har gennemgået jeres base certification, skriver vi til jer og giver jer adgang til produktion. Hvis Nets ikke kan godkende jeres base certification, modtager I en skriftlig begrundelse herfor.
Udlændinge i Danmark