Hvem står bag MitID?

MitID er resultatet af et veletableret og unikt samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og pengeinstitutterne.

Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, mens de danske banker er repræsenterede ved FR1 – et datterselskab til Finans Danmark.  

Hvorfor et partnerskab?

Et samarbejde mellem de offentlige parter og de danske banker giver en række fordele:

  • Videreførelse af succesen med ét fælles digitalt ID.
  • Når vi kun har ét digitalt ID, bruger vi det oftere. Det giver genkendelighed og fortrolighed.
  • Ved at dele udgifterne til udviklingen skal den offentlige sektor og bankerne ikke bruge penge på at udvikle hver deres digitale ID. Det er sund økonomisk fornuft.

Kontakt MitID-projektet

Har du spørgsmål til MitID-projektet, så skriv til mitid@digst.dk.