Hvad er en registreringsenhed?

Registreringsenheden er den organisation, som typisk vil have den første kontakt til nye slutbrugere af MitID. I registreringsenheden opretter medarbejderne nye MitID identiteter for fysiske personer, udleverer MitID identifikationsmidler og hjælper slutbrugerne i gang med MitID. Endvidere er en registreringsenhed med til at varetage den efterfølgende vedligeholdelse af slutbrugernes MitID identitet og identifikationsmidler.

Registreringsenheder forventes at være banker og offentlige myndigheder, som f.eks. kommunernes borger-servicecentre, kriminalforsorgen og flygtningemyndigheder, der virker som kontaktpunkter for borgerne.

Registreringsenheder bliver i flere sammenhænge nævnt som “RA” (den engelske forkortelse for Registration Authority).

Registreringsenhedens opgaver omfatter bl.a. at:

  • Registrere nye MitID slutbrugere, herunder identificere og verificere identiteter, samt indsamle kontaktoplysninger.
  • Indrullere MitID identifikationsmidler for slutbrugere, både som en del af registreringen og efterfølgende vedligeholdelse.
  • Vedligeholde og supportere MitID slutbrugere, der omfatter problemafhjælpning og vejledning, opdatering af person- og kontaktoplysninger samt suspendering, genaktivering og spærring af MitID identiteter.
  • Vedligeholde MitID identifikationsmidler med indrullering af nye identifikationsmidler, genaktivering og spærring af eksisterende MitID identifikationsmidler.
  • Løbende sikre, at slutbrugere overholder vilkår og betingelser for MitID.
  • Uddanne registreringsenhedens medarbejdere.
  • Administrere registreringsenhedens medarbejdere, herunder tildele roller og rettigheder, samt organisationens afdelings- og forsendelsesoplysninger.
  • Bestille MitID identifikationsmidler til lager med henblik på senere udlevering til slutbrugere.

MitID identiteter vil automatisk kunne kontrolleres med opslag i det Centrale Personregister (CPR) og Rigspolitiets pas- og kørekort-register. Nye processer vil dog sikre, at registreringsprocesserne vil leve op til de krav, der er defineret i Digitaliseringsstyrelsens Nationale Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS-standarden).

MitID understøtter registrering af identiteter op til det højeste sikringsniveau benævnt ’høj’, som tages i brug ved udgang af 2021. Det forventes, at hovedparten af identiteterne fremover vil blive registreret på sikringsniveau ’betydelig’.

Afhængigt af, hvilket sikringsniveau den enkelte registreringsenhed ønsker at registrere MitID identiteter på, skal registreringsenheden leve op til en række krav. Der vil derfor være forskellige procedurer som følge af differentierede krav til dokumentation og kontrol. De præcise krav for alle sikringsniveauer er defineret i aftalen, som er enslydende for alle registreringsenheder.

I forbindelse med indgåelse af aftale som registreringsenhed får man bl.a. adgang til et e-læringsmodul, som støtter registreringsenheden i den løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i forhold til gældende arbejdsgangsbeskrivelser.

Se også Hvordan bliver man registreringsenhed.