Hvad er en supportorganisation?

Supportorganisationen varetager opgaver omkring assistance og support af MitID slutbrugere. Supportorganisationen er den første organisation, som MitID slutbrugerne møder, hvis de har problemer eller spørgsmål i forhold til MitID løsningen.

Henvendelser til supportorganisationen er af initial karakter (first level support), og omhandler bl.a.:

 • Generel vejledning i brugen af MitID løsningen og MitID identifikationsmidler
 • Afklaring og evt. afhjælpning af fejl i forbindelse med brugen af MitID
 • Opdatering af postadresse
 • Opdatering af person- og kontaktoplysninger
 • Opdatering af præferencer for MitID notifikationer
 • Suspendering af MitID identiteter
 • Genaktivering, resynkronisering og spærring af MitID identifikationsmiddel

Herudover er der bl.a. følgende arbejdsopgaver i supportorganisationen:

 • Identifikation, gruppering og rapportering af fejl
 • Eskalering af fejl til MitID leverandøren
 • Uddannelse af supportorganisationens medarbejdere
 • Administration af supportorganisationens medarbejdere, herunder tildeling af roller og rettigheder

Supportorganisationen skal leve op til en række krav til dokumentation, procedurer og kontrol. De præcise krav er defineret i aftalen, som er enslydende for alle supportorganisationer.

Når man indgår aftale som supportorganisation, får man bl.a. adgang til et e-læringsmodul. E-læringsmodulet støtter supportorganisationen i den løbende uddannelse og opkvalificering af medarbejdere i forhold til gældende arbejdsinstrukser og procedurer.

Se også Hvordan bliver man supportorganisation.