Siden er ikke tilgængelig på det valgte sprog
Siden er ikke tilgængelig på dit ønskede sprog. De tilgængelige sprog er nævnt nedenstående.
The page is not available in the selected language
Unfortunately, the page is not available in the selected language. The page is available in the languages listed below.

Ny version af privatlivspolitikken for MitID

Den 17. april 2024 bliver der ændret i privatlivspolitikken for MitID.

Når du bliver oprettet som bruger i MitID, bliver du også præsenteret for privatlivspolitikken for MitID. Her kan du fx læse, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, hvilke oplysninger det drejer sig om, hvor de kommer fra, hvordan de bliver opbevaret, og hvem der har adgang til dem.

Der er foretaget nogle få ændringer af præciserende karakter, som du kan se herunder.

Beskrivelse af de præcise ændringer

Ændringer i privatlivspolitikken version 1.4 i forhold til version 1.5:

  • Afsnit 2: Finansministeriet er ændret til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, som følge af ressortomlægning, hvorefter Digitaliseringsstyrelsen nu henhører under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.
  • Afsnit 3: Opdatering af lovgrundlag, idet lov om MitID og NemLog-in blev ændret i december 2023 med ikrafttrædelse 1. januar 2024.
  • Afsnit 5: Tilføjet Erhvervsstyrelsen som databehandler (vedrørende supportsager).
  • Afsnit 6: Tilføjet Færøerne vedrørende overførsel til tredjelande, idet Rigsombuddet på Færøerne nu kan udstede MitID.
  • Afsnit 9: Tilføjet afsnit om Supportens behandling af brugeropkald til analyseformål mv.