Om MitID

MitID er Danmarks digitale ID. Med det beviser du, hvem du er, på nettet – fx når du skal overføre penge i netbank eller logge på borger.dk. MitID blev lanceret i 2021 og har gradvist erstattet NemID. 

I Danmark har vi gode muligheder for at betjene os selv på nettet, hvis vi ønsker det. Men det kræver, at vi har en sikker, god og fleksibel løsning, som vi hver især kan bruge til at bevise, hvem vi er, på nettet. Den løsning er MitID. MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed – og er bygget, så det er nemt at tilpasse til fremtidige behov. Fx i forhold til nye steder eller situtationer, hvor vi ønsker at bruge MitID – eller for at dæmme op for skiftende internettrusler. MitID er primært en app, hvor du med et swipe kan godkende på nettet. Der er dog alternativer, hvis ikke du kan eller ønsker at bruge MitID app.

Læs mere her: Sådan bruger du MitID

Baggrundsmateriale om MitID (PDF)

Pas på dit personlige MitID

Med MitID-navnet og -logoet ønsker vi at signalere, at MitID er ens eget, personlige digtale ID. Så selvom MitID lever op til de nyeste standarder for sikkerhed, har man stadig et ansvar for at passe på sit personlige MitID. Derfor skal du aldrig dele dine koder eller dit bruger-ID med andre – og godkend kun handlinger med MitID, som du selv har sat i gang.

Læs mere her: MitID – en sikker løsning eller se videoen: Sådan passer du på MitID.

MitID – udviklet og ejet af det offentlige og pengeinstitutterne

MitID er resultatet af et veletableret og unikt samarbejde mellem det offentlige og landets pengeinstitutter. Samarbejdet har været drevet af et stærkt ønske om at skabe én løsning, som du som bruger kan anvende på tværs af offentlige og private selvbetjeningsløsninger – uanset om du fx skal logge på borger.dk, skat.dk eller overføre penge i netbank.

MitID-partnerskabet består af Digitaliseringsstyrelsen, der repræsenterer staten, de danske regioner og kommunerne, og landets pengeinstitutter, der er repræsenterede ved deres interesseorganisation, Finans Danmark. Det er MitID-partnerskabet, der alene er ejer af MitID.