Fuldmagt og MitID

Du kan ikke få en fuldmagt til en anden persons MitID. Så har du brug for at kunne hjælpe fx en pårørende med konkrete handlinger i selvbetjeningsløsninger, f.eks. se personens sundhedsjournal, så skal du have en fuldmagt til de specifikke områder.

Du kan ikke få MitID på en andens vegne

Du kan ikke få MitID på en andens vegne. Det vil altså sige, at hvis du fx har en pårørende, som har NemID i dag, og hvor du har fuldmagt til et givent område, kan du ikke få MitID på personens vegne. Heller ikke, hvis den pågældende person bliver inviteret til at få MitID i sin net-/mobilbank – og du i kraft af en fuldmagt har adgang til at foretage handlinger i personens net-/mobilbank.

Hvis en person ikke selv kan skifte til MitID, skal personen have MitID i borgerservice, med mindre personen ikke længere selv har brug for at kunne godkende eller logge ind på selvbetjeningsløsninger – og dermed ikke har brug for MitID.

Hvis personen godt selv kan få MitID, blot med lidt ekstra hjælp undervejs, kan du læse her, hvad du må og ikke må hjælpe med.

Har du fuldmagt i dag?

Hvis du har en fuldmagt i dag, ændres der ikke noget, når personen får MitID. Du skal derfor ikke gøre noget. Forskellen ligger blot i, at du på sigt ikke længere skal logge på med NemID, men med MitID for at kunne handle på vegne af en anden person.

Brug altid dit eget MitID

Når du har fuldmagt til at handle på vegne af en anden person, skal du altid bruge dit eget MitID. Når du logger ind med dit eget MitID, får du mulighed for at skifte til den person, som du har fuldmagt for, i den pågældende selvbetjeningsløsning. MitID er nemlig strengt personligt og må aldrig anvendes af andre.

Få fuldmagt til offentlige selvbetjeninger - og hjælp en pårørende

Hvis du skal hjælpe en pårørende med offentlige selvbetjeninger, skal du indhente en fuldmagt fra den, du skal hjælpe. Det kan du gøre med Digital Fuldmagt. Digital Fuldmagt er en selvbetjeningsløsning, hvor den, der hjælper en pårørende, kan anmode den pårørende om fuldmagt til en eller flere offentlige selvbetjeninger.

Den, der har brug for hjælp, kan give fuldmagt via Digital Fuldmagt til fx at se personens sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller melde flytning på borger.dk. Det er dog ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via Digital Fuldmagt-løsningen på borger.dk. Derfor bør du altid undersøge nærmere, hvordan den relevante myndighed håndterer fuldmagter.

Hvis den, der skal give fuldmagten, ikke kan gøre det digitalt, kan personen tage kontakt til kommunens borgerservicecenter. Borgerservice kan vejlede i, hvordan man opretter og bruger Digital Fuldmagt til en række digitale selvbetjeninger.

Læs mere om fuldmagter i det offentlige
Læs mere om Digital Fuldmagt, værgemål og fremtidsfuldmagter

Adgang til bankforhold

Drejer det sig om adgang til en pårørendes bankforhold, f.eks. adgang til netbank, skal du kontakte banken. 

Find telefonnummeret til din banks telefon-support