Siden er ikke tilgængelig på det valgte sprog
Siden er ikke tilgængelig på dit ønskede sprog. De tilgængelige sprog er nævnt nedenstående.
The page is not available in the selected language
Unfortunately, the page is not available in the selected language. The page is available in the languages listed below.

Fuldmagt og MitID

Du kan ikke få en fuldmagt til en anden persons MitID. Så har du brug for at kunne hjælpe fx en pårørende med konkrete handlinger i selvbetjeningsløsninger, skal du have en fuldmagt til de specifikke områder. Når du har fået fuldmagten, skal du logge på med dit eget MitID for kunne handle på vegne af den anden person.

Du kan ikke få MitID på en andens vegne

Du kan ikke få MitID på en andens vegne og det er ikke muligt at få fuldmagt til en anden persons MitID.

Hvis en person ikke selv kan skifte til MitID, skal personen have MitID i Borgerservice - med mindre personen ikke længere selv har brug for at kunne godkende eller logge ind på selvbetjeningsløsninger, og dermed ikke har brug for MitID.

Hvis personen godt selv kan få MitID, blot med lidt ekstra hjælp undervejs, kan du læse her, hvad du må og ikke må hjælpe med.

Ønsker du en fuldmagt?

Du skal oprette en fuldmagt til et specifikt område eller handling. Når du har fået dette, kan du derefter handle på vegne af en anden med dit eget MitID, hvis du fx har fået handlingsfuldmagt til en selvbetjeningsløsning.

Brug altid dit eget MitID

Når du har fuldmagt til at handle på vegne af en anden person, skal du altid bruge dit eget MitID. Når du logger ind med dit eget MitID, får du mulighed for at skifte til den person, som du har fuldmagt for, i den pågældende selvbetjeningsløsning. MitID er nemlig strengt personligt og må aldrig anvendes af andre.

Få fuldmagt til offentlige selvbetjeninger - og hjælp en pårørende

Hvis du skal hjælpe en pårørende med offentlige selvbetjeninger, skal du indhente en fuldmagt fra den, du skal hjælpe. Det kan du gøre med Digital Fuldmagt. Digital Fuldmagt er en selvbetjeningsløsning, hvor den, der hjælper en pårørende, kan anmode den pårørende om fuldmagt til en eller flere offentlige selvbetjeninger.

Den, der har brug for hjælp, kan give fuldmagt via Digital Fuldmagt til fx at se personens sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk eller melde flytning på borger.dk. Det er dog ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via Digital Fuldmagt-løsningen på borger.dk. Derfor bør du altid undersøge nærmere, hvordan den relevante myndighed håndterer fuldmagter.

Hvis den, der skal give fuldmagten, ikke kan gøre det digitalt, kan personen tage kontakt til kommunens borgerservicecenter. Borgerservice kan vejlede i, hvordan man opretter og bruger Digital Fuldmagt til en række digitale selvbetjeninger.

Adgang til bankforhold

Drejer det sig om adgang til en pårørendes bankforhold, f.eks. adgang til netbank, skal du kontakte banken.