Få P-kode til MitID

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet bruge en P-kode. P-koden er en 8-cifret kode, du skal taste ind i MitID appen, hvis du bruger dit pas/ID-kort til at få eller ændre MitID med.

I nogle sammenhænge skal du bruge en 8-cifret kode (P-kode) i MitID appen, når du vil bekræfte din identitet med pas - fx hvis du ikke har et dansk CPR-nummer. Det gælder både, når du skal oprette et MitID eller ændre på et eksisterende MitID via MitID appen. Du kan bruge den samme P-kode 3 gange i MitID appen.

Hvis du har brug for en P-kode til et MitID, der kan bruges i din bank, skal du kontakte din bank, hvis de håndterer MitID. Har du brug for et MitID, der kan bruges i offentlige og/eller andre private selvbetjeningsløsninger, kan du også få en P-kode ved at kontakte MitID support eller Borgerservice.

Vi gør opmærksom på, at de fleste selvbetjeningsløsninger pt. kræver et CPR-nummer. Disse steder vil det derfor ikke være muligt at logge ind med et MitID oprettet med en P-kode.

Find din bank 

Kontakt MitID support

Find nærmeste Borgerservice og bestil tid