Sådan behandler vi dine data

Har du fået brev om MitID fra Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark? Vi skriver til dig, fordi du er registreret som indehaver af et NemID. Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine data.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34051178
Telefon: 33925200
Mail: digst@digst.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Finansministeriets koncern, som Digitaliseringsstyrelsen er en del af, har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail: dpo@digst.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne orientere dig om, hvordan lige præcis du kan overgå til MitID, ved brug af dit NemID.

Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Behandlingen af dine personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e) om offentlig myndighedsudøvelse
 • Behandling af dit CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn (kun hvis du er fritaget fra Digital Post)
 • Adresse (kun hvis du er fritaget fra Digital Post)
 • PID-nummer, som er et unikt id-nummer fra dit NemID
 • Oplysninger underlagt særlig regulering
 • CPR-nummer

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

1. Digitaliseringsstyrelsens databehandlere Nets DanID A/S, som bistår med drift og vedligehold af vores it-systemer, samt Formpipe A/S som bistår med udsendelse af MitID brevene.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger, som Digitaliseringsstyrelsen behandler, hidrører fra følgende kilder:

 • Dit PID-nummer hidrører fra den offentlige PID-tjeneste, som forvaltes af Nets DanID A/S, på vegne af Digitaliseringsstyrelsen.
 • Dit CPR-nummer hidrører fra NemID databasen, som forvaltes af Nets DanID A/S. Da du fik dit NemID, registrerede Nets DanID dit cpr-nummer som blev oplyst af dig, i NemID databasen og Digitaliseringsstyrelsens PID-tjeneste.
 • Såfremt du er fritaget fra Digital Post, er dit navn og din adresse indhentet fra CPR-registret, med det formål at sende dig et fysisk brev. Er du ikke fritaget fra Digital Post, har Digitaliseringsstyrelsen ikke behandlet dit navn og din adresse.
 • For at kunne målrette informationen til dig om MitID overgangen, har vi indhentet oplysning fra samtlige banker der deltager i migreringen, samt fra Bank Nordik og Grønlandsbanken om, hvorvidt du har en netbankaftale hos en af dem.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i max. 15 dage, fra det tidspunkt vi har modtaget de ovennævnte oplysninger.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.