Trin 0 - Det må du hjælpe med

Inden i går i gang, har du selvfølgelig brug for at vide, hvad du må hjælpe med. Det skyldes, at MitID er strengt personligt.  

  • Du må ikke få MitID på en andens vegne – men du må gerne hjælpe undervejs.  
  • Du må ikke bruge MitID efterfølgende på en anden persons vegne.  

I praksis betyder det, at:  

  • Den, du hjælper til at få MitID, skal være fysisk sammen med dig, når du hjælper ham eller hende.  
  • Den, du hjælper, er den eneste, der må kende og dermed indtaste bruger-ID og personlig PIN-kode. I guiden nedenfor kan du se, hvornår du fx skal kigge væk under oprettelsen af den anden persons MitID.  

Læs mere om MitID, fuldmagter og værgemål