Siden er ikke tilgængelig på det valgte sprog
Siden er ikke tilgængelig på dit ønskede sprog. De tilgængelige sprog er nævnt nedenstående.
The page is not available in the selected language
Unfortunately, the page is not available in the selected language. The page is available in the languages listed below.

Ekstraordinær situation rykker sluttidspunktet for overgang til MitID

En helt særlig situation i Borgerservice i en række kommuner landet over betyder nu, at slutdatoen for, hvornår alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet. Udrulningen vil dog fortsat foregå i højt tempo, så flest mulige er flyttet pr. 30. juni 2022.

Borgerne er godt i gang med at få MitID. Med MitID styrker vi sikkerheden. For skal vi være bedst muligt rustet til fremtiden, er der behov for en ny og fremtidssikker løsning, som lever op til de nyeste internationale sikkerhedskrav. Blandt andet er det afgørende, at vi siger farvel til NemID nøglekortet – også kendt som papkortet - da papkortet kan kopieres og ikke lever op til EU-krav om stærk kundeautentifikation (eller 2-faktor autentifikation), når en bankkunde tilgår sine bankkonti eller betaler online. Derfor haster det med at få lukket NemID ned.

I alt skal omkring 5 mio. have MitID og ca. 3,4 mio. brugere har allerede fået MitID. Hver uge får ca. 150.000 borgere oprettet MitID. Alle NemID-brugere skulle have fået MitID senest 30. juni i år. Dette sluttidspunkt rykkes nu.

”De fleste kan selv få deres MitID hjemmefra, men nogle borgere skal forbi Borgerservice i forbindelse med overgangen til MitID. Her må vi konstatere, at ekstraordinære situationer som flygtningestrømmen fra Ukraine, ændrede pasregler og en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet har gjort, at der er kommet et ekstra uforudset pres på Borgerservice, som betyder, at det en del steder i landet er svært at tilbyde tilstrækkeligt med tider til borgerbetjening. Derfor vil der være borgere, der ikke kan nå at få deres MitID inden udgangen af juni 2022. Vi har derfor sammen med bankerne besluttet at rykke sluttidspunktet med fire måneder efter den 1. juli 2022 for at give alle borgere mulighed for at komme med over,” siger Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Det er Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der sammen står bag MitID, der skal erstatte NemID som Danmarks digitale ID.

Udrulningen af MitID fortsætter, så flest mulige har fået MitID pr. 30. juni 2022. Beslutningen ændrer således ikke ved, at man – når man får besked i sin mobil- eller netbank om, at det er ens tur til at få MitID – skal sørge for at få MitID inden udløbet af den tidsfrist, man får af banken. De fire ekstra måneder har således først og fremmest til formål at sikre, at man ude i landets kommuner kan imødekomme alle borgere, der har brug for hjælp i Borgerservice til at få MitID.

Papkortet er udfordringen

De europæiske regler på betalingsområdet gør, at bankerne ikke må acceptere, at log-on til netbank og bankoverførelser sker med anvendelse af NemID papkortet. Finans Danmark har løbende været i dialog med Finanstilsynet om denne udfordring.

Bankerne skal sikre, at papkortet ikke længere bruges i banken, upåagtet at sluttidspunktet for overgangen rykkes. Bankerne er allerede stoppet med at bruge papkortet i forbindelse med nethandel tilbage i januar 2021. Da brugen af papkortet er i strid med den europæiske regulering, risikerer bankerne at modtage påbud fra Finanstilsynet, hvis det fortsat anvendes, når kunderne anvender deres net- eller mobilbank.

”Det er helt afgørende, at så få som muligt bruger papkortet, og at det kun bruges af borgere med et særligt behov, der ikke har kunnet få MitID endnu af forskellige årsager. Det er ikke en løsning, der lever op til EU-kravene for finanssektoren på sikkerhedsområdet. Det er jo blandt andet derfor, vi allesammen skal skifte til MitID. Derfor skal man som udgangspunkt benytte NemID nøgleappen, hvis man ikke har fået sit MitID endnu. Med muligheden for, at et begrænset antal borgere med et særligt behov kan anvende papkortet efter den 30. juni 2022, er vi sikre på, at de sidste borgere kan få MitID i god ro og orden. Men det er klart, at vi stadig har meget travlt for at nå i mål”, siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.