Ny version af privatlivspolitikken for MitID

Den 24. oktober 2022 blev der fastsat ny privatlivspolitik samt nye vilkår og betingelser for MitID.

Når du bliver oprettet som bruger i MitID, bliver du også præsenteret for privatlivspolitikken for MitID. Her kan du fx læse, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, hvilke oplysninger det drejer sig om, hvor de kommer fra, hvordan de bliver opbevaret, og hvem der har adgang til dem.

De seneste ændringer, som blev indført den 24. oktober 2022, skyldes først og fremmest, at MitID Erhverv er sat i drift.

Det er kun erhvervsbrugere, som ændringerne er relevante for.

Beskrivelse af de præcise ændringer

Der er foretaget nogle få ændringer af præciserende karakter, som du kan se herunder.

Ændringer i privatlivspolitikken version 1.3 i forhold til version 1.4:

  1. Henvisning til at erhvervsbrugere med et særligt MitID til erhvervsbrug kan læse privatlivspolitik for anvendelse af MitID Erhverv på mitid-erhverv.dk.
  2. Afsnit 4: Tilføjet oplysning om, at vi behandler oplysninger om anvendt legitimationsdokument ved oprettelse af MitID.
  3. Afsnit 4: Tilføjet præcisering af, at behandling af pseudonymiseret værdi af identifikationsbevisnummer også omfatter opholdstilladelsesnummer.
  4. Afsnit 4: Ændret formulering ”CPR-oplysninger” ændret til mere præcis formulering: ”Oplysninger fra CPR-registret”.
  5. Afsnit 4 A: Nyt afsnit oplyser om, hvilke oplysninger vi behandler, hvis man optræder som vidne for en anden, der ansøger om MitID.
  6. Afsnit 5: Præcisering af Akamai Denmark med oplysning om selskabets fulde navn og CVR nummer.

Ændringer i vilkår og betingelser version 1.2 i forhold til version 1.3:

  1. Forside: Indsat tekst om, at vilkår er opdelt i 3 afsnit. Oplysning om at kapitel 1 og 2 gælder brugere af privat MitID, og at kapitel 3 gælder for erhvervsbrugere, der benytter et dedikeret MitID. Kapitel 3 er nyt.
  2. Kapitel 1, afsnit D. 10: Ny formulering af ændringsklausul.
  3. Kapitel 3, afsnit E: Oplysning om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed er udgået. Der er tale om en berigtigelse, idet der er rekursmulighed.
  4. Kapitel 3: Nyt kapitel som gælder for erhvervsbrugere med et særligt MitID til erhvervsbrug.

 

Privatlivspolitikken samt vilkår og betingelser er altid tilgængelig i footeren på alle sider på MitID.dk, dvs. i bunden af skærmen. Du kan både se de gældende versioner såvel som tidligere versioner. 

Gå til privatlivspolitikken

Gå til vilkår og betingelser