Særlige behov

Personer, der ikke selv kan betjene MitID app eller alternativer  

Manglende førlighed i armene 

Der er ved at blive udarbejdet vejledningsmateriale til, hvordan du på tryg vis kan bruge MitID, hvis du har manglende førlighed i armene. Indtil dette materiale bliver færdigt, har personer med manglende førlighed mulighed for en udsættelse i overgangen fra NemID til MitID. Udsættelsen gælder indtil 1. maj 2022. Når du har fået besked fra din bank om, at det er din tur til at få MitID, skal du blot ringe til din banks support og begrunde behovet for udsættelse med ’manglende førlighed’.  

Find telefonnummeret til din banks telefon-support  

Læs mere om, hvad andre må og ikke må for at hjælpe dig med MitID

Blinde og svagsynede  

MitID kan også bruges af blinde og svagsynede. Både MitID app og MitID kodeoplæser er udviklet til at understøtte blinde og svagsynede.  
 
MitID app kan benyttes med skærmlæser, og midlertidige PIN-koder bliver sendt som SMS og kan læses op.

Sådan bruger du MitID app
 
MitID kodeoplæser har en stor skærm og kan læse koder op. Der er også mulighed for at tilslutte hovedtelefoner.

Sådan bruger du MitID kodeoplæser