Klager

Hvis du vil klage over MitID, MitID identifikationsmidler, eller den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du finde vejledning her.

Klager over MitID

Du kan klage til Digitaliseringsstyrelsen, hvis du:

  • får afslag på at få MitID.
  • får suspenderet eller spærret dit MitID uden selv at have bedt om det.

For at klage skal du kontakte Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder:

  • Ring til + 45 33 92 52 00
  • Skriv til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller send en almindelig mail til digst@digst.dk
  • Sende et brev med titlen ”Klage over MitID” til:
   Digitaliseringsstyrelsen
   Landgreven 4
   1301 København

I din klage bedes du oplyse og eventuelt vedlægge:

  • Bruger-ID
  • Fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Beskrivelse af klagen, herunder evt. vedlagt begrundet afslag fra Borgerservice eller dit pengeinstitut
  • Eventuelle relevante bilag
  • Fuldmagt, hvis du klager på vegne af andre end dig selv

Digitaliseringsstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Klager over MitID identifikationsmidler

Du kan altid kontakte MitID support, hvis du har klager over et MitID identifikationsmiddel, som du har bestilt via MitID.dk.

Sådan kontakter du MitID support.

Du kan også klage over et MitID identifikationsmiddel til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning via dette link:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/

Center for Klageløsnings adresse er:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan også indgive en klage via EU Kommissionens portal for online tvistløsning, som du finder her:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klager over behandling af personoplysninger

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger via dette link:

https://www.datatilsynet.dk/

Du er også velkommen til at rette henvendelse direkte til Digitaliseringsstyrelsen på en af følgende måder:

  • Ring til + 45 33 92 52 00
  • Skriv til Digitaliseringsstyrelsen via Digital Post eller send en almindelig mail til digst@digst.dk
  • Sende et brev til:
   Digitaliseringsstyrelsen
   Landgreven 4
   1301 København

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i MitID Privatlivspolitik.