Udlænding i Danmark

Du kan også få MitID som udlænding i Danmark.

Udlændinge i Danmark

Hvis du vil have adgang til offentlige tjenester som SU eller Skat i Danmark, skal du have et MitID. Hvis du har et dansk CPR-nummer og NemID, kan du få MitID allerede nu. 

Få MitID med NemID

Sådan bruger du MitID app og alternativer

Hvis du ikke har CPR-nummer eller NemID 

Du kan få MitID med MitID appen, hvis du har et dansk, grønlandsk eller færøsk pas. Det er ikke muligt at få MitID med udenlandske pas eller ID-kort i MitID appen endnu.

Hvis du ikke har CPR-nummer, NemID eller dansk, grønlandsk eller færøsk pas kan du pt. kun få begrænset MitID, der ikke kan bruges til at logge på de offentlige og de fleste private tjenester med.

Når det bliver muligt at få MitID uden at have et CPR-nummer, skal du enten:

  • møde op i Borgerservice og medbringe dit udenlandske pas eller ID-kort – begge typer legitimation skal have chip

    eller
  • kontakte MitID supporten og få en P-kode til MitID app, som kan bruges til selv at få MitID uden CPR-nummer med dit udenlandske pas eller ID-kort.

Hvis du er tidligere bosat i Danmark

Har du tidligere boet i Danmark, og har du i starten af oktober modtaget et brev om MitID? Du får brevet om MitID, fordi NemID bliver til MitID, og du er registreret som NemID-bruger. Brevet er sendt med Digital Post, og læses på borger.dk eller e-Boks. I brevet står der, hvordan du får MitID. Der er fem forskellige breve. Hvad du præcis skal gøre afhænger af, om du har netbank eller ej, og om du først skal opdatere dine oplysninger i NemID eller ej. Derfor er brevene målrettet den enkelte modtagers situation. Bruger du ikke NemID længere, og er du sikker på, at du ikke vil få brug for det igen, kan du blot se bort fra brevet.